ПРОГРАМ ПРЕДМЕТА


Садржај и материјали који прате курс по седмицама:
  1. Тјурингова машина.

    Симулатор Тјурингове машине.

  2. Рекурзивне функције.

  3. Сложеност алгоритама из математике и примена.

  4. Коначна поља.

  5. Мреже.

  6. Логика.