ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


Курс Нумеричка анализа и дискретна математика се држи у трећем семестру основних студија Електротехничког факултета, Универзитета у Београду, на одсецима Рачунарска техника и информатика (13Е082НАД), Сигнали и системи (19Е082НАД и 13Е082НАДС) и Софтверско инжењерство (13С082НАД). Састоји се из два дела, нумеричке анализе и дискретне математике. Настава из сваког дела траје пола семестра, шест односно седам недеља, са фондом часова: два часа предавања и два часа вежби недељно. На одсецима Сигнали и системи и Софтверско инжењерство, курс Нумеричка анализа и дискретна математика је један од изборних предмета.

Сајт http://discretmat.etf.rs/ је посвећен настави из дискретне математике.
За информације везане за нумеричку анализу кликните на линк http://numdis.etf.rs/.

Настава на одсецима Рачунарска техника и информатика и Сигнали и системи (19Е082НАД)

ТЕРМИНИ ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ:

ГРУПА 1 - уторак и четвртак од 16.15 часова до 18.00 часова сала 312.

ГРУПА 2 - уторак од 18.15 часова до 20.00 часова сала 57 и четвртак од 14.15 часова до 16.00 часова сала 55.

Настава на одсеку Софтверско инжењерство (13С082НАД)

ТЕРМИНИ ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ: уторак и четвртак од 18.15 часова до 20.00 часова сала 309.