НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТАПредиспитне обавезе

Предиспитне обавезе се реализују из дела нумеричка анализа у виду три задатка од којих сваки носи 10 бодова. На предиспитним обавезама студент може освојити највише ПО=30 бодова. За детаље око реализације предиспитних обавеза погледајте линк http://numdis.etf.rs/.

Колоквијуми (само за одсек Софтверско инжењерство)

У току семестра, уколико епидемиолошка ситуација дозволи, биће организована два колоквијума, у првој и другој колоквијумској недељи. Колоквијуми се могу полагати САМО ЈЕДНОМ у току семестра.

Први колоквијум се организује у првој колоквијумској недељи, траје 70 минута, састоји се од два задатка и два теоријска питања из дискретне математике. На првом колоквијуму студент може освојити највише К1=30 бодова.

Други колоквијум се организује у другој колоквијумској недељи, траје 50 минута, састоји се од једног задатка и два теоријска питања из дискретне математике. На другом колоквијуму студент може освојити највише К2=20 бодова.

У јануарском испитном року студенти могу бирати да ли ће радити интегрални испит за И=70 бодова или парцијални испит за Тна=20 бодова.

Парцијални испит траје 60 минута и састоји се од четири теоријска питања из нумеричке анализе, а оцена се формира тако што се саберу бројеви бодова освојени на предиспитним обавезама, колоквијумима и парцијалном испиту ББ=ПО+К1+К2+Тна.

Испит

Испит се састоји из три дела „Теорије НА”, „Теорије ДМ” и „Задатака”. Део „Теорија НА” састоји се од четири теоријска питања из нумеричке анализе и носи укупно Тна=20 бодова. Део „Теорија ДМ” састоји се од четири теоријска питања из дискретне математике и носи укупно Тдм=20 бодова. Део „Задаци” састоји се од три задатака, сваки носи 10 бодова, што је укупно Здм=30 бодова. На овај начин студент може освојити највише И=Тна+Тдм+Здм=70 бодова. Испит траје 180 минута и може се полагати у предвиђеним испитним роковима.

Формирање оцене

Оцена се формира тако што се саберу бројеви бодова освојени на предиспитним обавезама и испиту ББ=ПО+И.

Оцена се формира према приложеној табели:

број бодова ББ ББ<51 51<=ББ<61 61<=ББ<71 71<=ББ<81 81<=ББ<91 91<=ББ
ОЦЕНА 5 6 7 8 9 10

Детаљније информације за одсеке ИР о ОС

Детаљније информације за одсек СИ