ЛИТЕРАТУРА


 1. Д. Цветковић, С. Симић,

  Одабрана поглавља из дискретне математике,

  Академска мисао, Београд, 2004.

 2. N. Cutland,

  Computability - An Introduction to Recursive Function Theory,

  Cambridge University Press, 1980.

 3. S. Lipschutz, G.J. Hademenos, M. Lipson,

  Schaum's Easy Outline of Discrete Mathematics,

  McGraw Hill Professional, 2002.