НАСТАВНИЦИ


 1. Др Бранко Малешевић, редовни професор, шеф Катедре за примењену математику

  malesevic@etf.bg.ac.rs, http://home.etf.rs/~malesevic/

  кабинет 98

 2. Др Татјана Лутовац, редовни професор,

  tatjana.lutovac@etf.bg.ac.rs

  кабинет 99

 3. Др Ивана Јововић, ванредни професор,

  ivana@etf.bg.ac.rs

  кабинет 107